Seminar and WorkshopSeminar and workshop in Germany- Program


Seminar and workshop fotos in Germany- 14.07.2007


Journalist Seminar and workshop in Paris - 04.11.2006


Seminar fotos in Paris - 04.11.2006


Workshop fotos in Paris - 04.11.2006


Seminar in London - 24.06.2006